Η ECDM αναλαμβάνει την σύνταξη οποιασδήποτε μελέτης για την κατασκευή της κατοικίας
σας ή του επαγγελματικού σας χώρου, σύμφωνα με τις τελευταίες πολεοδομικές διατάξεις,
με συνέπεια και ταχύτητα. Η πλήρης μελέτη ενός κτιρίου ή έργου μπορεί να περιλαμβάνει
οποιαδήποτε από τις παρακάτω μελέτες:

 • Τοπογραφική μελέτη με εξάρτηση από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).
 • Αρχιτεκτονική μελέτη που μπορεί να περιλαμβάνει κατόψεις, όψεις, τομές, ανόψεις,
    προδιαγραφές υλικών, φωτορεαλιστικό σχέδιο κτλ.
 • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη που μπορεί να περιλαμβάνει: ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση,
    θερμομόνωση-ΚΕΝΑΚ, ηλεκτρολογικά, ανελκυστήρα, καύσιμο αέριο, πυρασφάλεια,
    κλιματισμό-εξαερισμό, μελέτη φωτισμού, ακουστική μελέτη.
 • Στατική μελέτη.
1a
1a
1a
1a