Η ECDM αναλαμβάνει την πλήρη ή την μερική ανακαίνιση του επαγγελματικού σας χώρου
ή της κατοικίας σας. Η πολυετής πείρα των στελεχών της θα σας καθοδηγήσει σε όλα τα
βήματα της ανακαίνισης. Ξεκινώντας από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την παράδοση του
χώρου σας, εκτελώντας τις εργασίες εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού,
εξασφαλίζοντας την βέλτιστη ποιότητα. Τα στελέχη λειτουργούν πάντα σεβόμενοι το περιβάλλον,
ακολουθούν τις επιταγές  της τέχνης και της επιστήμης και εφαρμόζουν τις αρχές για την υγιεινή
και ασφάλεια των εργαζομένων.

Αναγκαίες ενέργειες για μία επιτυχημένη ανακαίνιση ενός επαγγελματικού χώρου ή μιας κατοικίας
είναι:

 • Η αυτοψία του χώρου, η φωτογράφιση, η αποτύπωση και η καταγραφή των αναγκών.
 • Η σύνταξη πρότασης που μπορεί να περιλαμβάνει αναλυτικό οικονομικό προϋπολογισμό,
   σκαρίφημα, πλήρη αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, φωτορεαλιστικό σχέδιο κτλ.
 • Ο έλεγχος νομιμότητας ακινήτου που συνήθως περιλαμβάνει τον έλεγχο ύπαρξης αυθαίρετων
   κατασκευών, την έρευνα δυνατότητας λειτουργίας του επιθυμητού επαγγελματικού χώρου βάσει
   του κανονισμού πολυκατοικίας και την χρήση γης κτλ.
 • Η έκδοση άδειας εργασιών, άδειας λειτουργίας επαγγελματικού χώρου, άδειας αλλαγής χρήσης κτλ.
 • Η εκτέλεση των εργασιών
 • Η πλήρη υποστήριξη μετά την παράδοση

Η ECDM αναλαμβάνει επίσης και την πλήρη κατασκευή οικοδομικών έργων, που μπορεί να
περιλαμβάνουν κτίρια μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, επαγγελματικών κτιρίων, Ιερών Ναών, μικρών
Δημοσίων Έργων και εξειδικευμένων προσθηκών και  επισκευών. Οι υπηρεσίες κατασκευής ενός
οικοδομικού έργου περιλαμβάνουν συνήθως:

 • Αυτοψία του  χώρου και καταγραφή των αναγκών
 • Σύνταξη αναλυτικού οικονομικού προϋπολογισμού με βάση την υπάρχουσα μελέτη
 • Έκδοση απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή ή την επισκευή, εάν δεν έχουν εκδοθεί από το στάδιο
   μελέτης του έργου
 • Εκτέλεση των εργασιών
 • Πλήρη υποστήριξη μετά την παράδοση
1a
1a
1a
1a