Πλήρης ανακατασκευή λουτρού και κουζίνας στο Παγκράτι

Το διαμέρισμα είχε κατασκευαστεί την δεκαετία του 1970 και η ιδιοκτήτρια επιθυμούσε να του ανανεώσει το στυλ με την πλήρη ανακατασκευή του λουτρού και της κουζίνας. Οι εργασίες περιελάμβαναν και την αντικατάσταση... των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Η τοποθέτηση μεγάλων γρανιτοπλακιδίων έδωσαν την όψη της πατητής τσιμεντοκονίας με την αντοχή του γρανίτη. Μετά την ανακατασκευή του λουτρού και της κουζίνας, άλλαξε ύφος και στυλ ολόκληρο το διαμέρισμα.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ
1a
1a
1a
1a