Μικροβιολογικό Ιατρείο στον Καρέα

Τον Μάρτιο του 2016, αφού τακτοποιήθηκαν οι αυθαιρεσίες του ισόγειου καταστήματος του Καρέα, εμβαδού 100 Μ², εκδόθηκαν οι απαιτούμενες άδειες από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και εκτελέστηκε ριζική ανακαίνιση του... χώρου και μετατροπή του σε Μικροβιολογικό Ιατρείο. Η ανακαίνιση περιλάμβανε νέα χωρίσματα από γυψοσανίδες και ψευδοροφές, υδραυλικές-ηλεκτρολογικές-ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, δάπεδα, πυροσβεστικά μέσα, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και νέες προσόψεις. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του χρονικού αρχικού προγραμματισμού και το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό. Παράλληλα συντάχθηκε πλήρης φάκελος για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έκδοση άδειας λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ
1a
1a
1a
1a