Υγρομόνωση δώματος με ασφαλτόπανα στον Βύρωνα

Σε αυτό το δώμα του Βύρωνα, οι έντονες ρηγματώσεις του δαπέδου επέτρεπαν την εισροή υδάτων εντός της πλάκας με αρκετές φθορές στον οπλισμό και τα επιχρίσματα στην οροφή εντός του διαμερίσματος. Επειδή η... χρήση του δώματος ήταν περιστασιακή αποφασίστηκε η τοποθέτηση ασφαλτόπανων με ψηφίδα. Κατασκευάστηκαν επίσης νέα "καπάκια" στα στηθαία από ενισχυμένη τσιμεντοκονία με πρόσμικτα στεγανωτικά υλικά.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ
1a
1a
1a
1a